ADEX LM s.r.o.
Příčná 22
787 01 Šumperk

email: info@adexlm.cz

tel: 583 285 633
fax: 583 285 633
mobil: 777 721 221

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je součást vytápěcího systému umístěné vně vytápěného objektu a čerpající energii pro vytápění z okolního prostředí. Pro svůj provoz může využívat energii ze vzduchu, povrchové spodní nebo dokonce odpadní vody a v neposlední řadě také energii země (podle typu čerpadla). Tepelná čerpadla byla vyvinuta za účelem splnění ekonomicky výhodného vytápění bez nežádoucích škodlivých vlivů na životní prostředí, a proto splňují i ty nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí.

Výhody: Nevýhody: