ADEX LM s.r.o.
Příčná 22
787 01 Šumperk

email: info@adexlm.cz

tel: 583 285 633
fax: 583 285 633
mobil: 777 721 221

Klimatizace

Klimatizace do bytu, domu a kanceláře

Jedná se o dělené klimatizace typu SPLIT a MULTISPLIT, kdy na jednu jednotku venkovní je napojena jedna nebo více (až 5) jednotek vnitřních. Nejčastěji se jedná o vnitřní jednotky v nástěnném provedení, ale lze si vybrat i klimatizační jednotky kazetové, klimatizace podstropní, parapetní a nebo zabudované kanálové. Vnitřní díl klimatizační jednotky s tichým ventilátorem, chladičem (výparníkem), filtrem vzduchu a někdy i ionizátorem (plasma filtr), bývá pověšen v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu atp. Venkovní díl klimatizace bývá umístěn nejčastěji na fasádě domu nebo střeše. Venkovní klimatizační jednotka se sestává z kompresoru, ventilátoru a kondenzátoru (výměník).

Centrální klimatizace

Jedná se o centrální klimatizační zařízení, kdy na jednu venkovní klimatizační jednotku je možné napojit až 16 klimatizačních jednotek vnitřních. Celý systém klimatizace je řízen vlastním počítačem. Jedná se o klimatizační systémy s centrálním páteřním rozvodem chladivového potrubí. Klimatizační systémy umožňují jak chladit tak i vytápět na principu tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Zjednodušeně klimatizační systém šetří až 2/3 elektrické energie a zaručuje stabilnost výkonu.